De Kruidenshop (BTW BE0509.831.604), hierna te noemen DKS, verleent u hierbij toegang tot www.dekruidenshop.be ("de website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
DKS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

DKS spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze goederen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DKS.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DKS. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DKS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze goederen liggen bij DKS.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DKS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.