Herroepingsrecht

1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf).

2. Je moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. We zullen aangeven wat de kostprijs hiervan is (of een raming maken, als dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend).

3. Je kan de goederen retourneren via de post of een koerier. Je kan de goederen ook op ons adres afgeven en op afspraak.

4. We betalen je de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we je bestelling hebben teruggekregen of nadat je hebt aangegeven dat je de overeenkomst wilt herroepen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij je bij je bestelling een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald of via overschrijving op jouw bankrekening indien je hiermee akkoord gaat.

5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden (zoals je in een winkel zou kunnen doen). Jij zal echter wel aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van teruggestuurde goederen die opengemaakt, beschadigd of gebruikt zijn, voor zover en in die mate dat die waardevermindering het gevolg is van het behandelen van de goederen op een wijze die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Je dient de goederen terug te zenden naar ons adres; Geetdam 27, 9930 Zomergem, Oost-Vlaanderen, België. Onze producten zijn steeds verzegeld of dicht gesealt gezien de aard van onze voedingsproducten.

6. Het herroepingsrecht vervalt indien de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

7. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, volstaat het om ons eerst per e-mail op de hoogte te brengen en na ons antwoord via e-mail het pakket op te sturen naar De Kruidenshop - T.a.v. Wim Van Goethem, Geetdam 27, 9930 Zomergem, België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.