Algemene Voorwaarden De Kruidenshop

Je kan hier onze algemene voorwaarden downloaden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Identiteit van de verkoper
Artikel 2: Toepasselijkheid en voorwaarden
Artikel 3: Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4: Herroepingsrecht
Artikel 5: Prijs
Artikel 6: Betaling
Artikel 7: Conformiteit en garantie
Artikel 8: Levering en uitvoering
Artikel 9: Duur
Artikel 10: Overmacht
Artikel 11: Intellectuele eigendom
Artikel 12: Klachtenregeling en geschillen

 

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

De Kruidenshop
T.a.v. Wim Van Goethem
Geetdam 27
9930 Zomergem (Lievegem)
Oost-Vlaanderen
België

E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 0032 (0)495 57 27 75
Ondernemingsnummer: BE0509.831.604
Bankrekeningnummer: VDK BE90 8909 9419 1932

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid en voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met jou als klant. Bepaalde voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Dit wordt dan duidelijk vermeld.

2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, moet een ouder of wettelijke voogd je bestelling plaatsen. Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.

4. Je kan onze algemene voorwaarden steeds terugvinden en downloaden op onze website. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Als je online bestelt bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging (of ten laatste bij de levering) een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.

5. Als er naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, dan kan jij als consument altijd de voor jou meest voordelige tekst inroepen.

 

Artikel 3: Ons aanbod en jouw bestelling

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan vermelden we dit uitdrukkelijk in dat aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat je een goede beoordeling kan maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk. Als we ons dus overduidelijk hebben vergist, zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.

3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien vul je je contactgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering op het door jou opgegeven leveringsadres of afhalen te 9930 Zomergem, Geetdam 27 (afhalen enkel op afspraak). Bij de laatste stap krijg je een overzicht van je bestelling, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “KOPEN”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je bestelling definitief.

4. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. Als de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf).

2. Je moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. We zullen aangeven wat de kostprijs hiervan is (of een raming maken, als dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend).

3. Je kan de goederen retourneren via de post of een koerier. Je kan de goederen ook op ons adres afgeven en op afspraak.

4. We betalen je de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we je bestelling hebben teruggekregen of nadat je hebt aangegeven dat je de overeenkomst wilt herroepen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij je bij je bestelling een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald of via overschrijving op jouw bankrekening indien je hiermee akkoord gaat.

5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden (zoals je in een winkel zou kunnen doen). Jij zal echter wel aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van teruggestuurde goederen die opengemaakt, beschadigd of gebruikt zijn, voor zover en in die mate dat die waardevermindering het gevolg is van het behandelen van de goederen op een wijze die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Je dient de goederen terug te zenden naar ons adres; Geetdam 27, 9930 Zomergem, Oost-Vlaanderen, België. Onze producten zijn steeds verzegeld of dicht gesealt gezien de aard van onze voedingsproducten.

6. Het herroepingsrecht vervalt indien de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

7. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, volstaat het om ons eerst per e-mail op de hoogte te brengen en na ons antwoord via e-mail het pakket op te sturen naar De Kruidenshop - T.a.v. Wim Van Goethem, Geetdam 27, 9930 Zomergem, België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 

Artikel 5: Prijs

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

3. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je bestelling definitief plaatst.

 

Artikel 6: Betaling

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

2. We aanvaarden iDeal, Paypal, Visa, MasterCard, Bancontact, KBC, Belfius, Meastro.

3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie. SSL zorgt ervoor dat je transactiegegevens worden versleuteld en onleesbaar gemaakt wanneer ze worden verzonden via het internet. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

 

Artikel 7: Conformiteit en garantie

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle wetten zoals deze bestaan op het ogenblik van je bestelling.

2. Mocht het geleverde goed toch niet conform je bestelling zijn, dan heb je als consument recht op de wettelijke garantie van twee jaar. Dit betekent dat als je binnen twee jaar na de levering van het goed een verborgen gebrek of defect ontdekt, je dit kosteloos door ons kan laten herstellen of vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de garantieperiode (2 jaar na de levering) wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.

 

Artikel 8: Levering en uitvoering

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat je hebt aangegeven bij je bestelling.

2. Als de artikelen in stock zijn is de leveringstermijn in principe 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, zal de leveringstermijn eerder 7 à 10 werkdagen zijn. Wij informeren je over de leveringstermijn in de bestellingsbevestiging.

3. Leveringen gebeuren tijdens weekdagen.

4. Uw bestelling wordt geleverd door PostNl, Bpost of DPD en kunnen bij afwezigheid geleverd worden bij de buren of een afhaalpunt van de transportfirma.

5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. We spreken dan samen met jou een nieuwe leveringstermijn af. Als wij ook deze tweede termijn niet halen, dan mag je als consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug. Als wij je niet verwittigen voor het verstrijken van de initieel voorziene leveringsdatum, dan mag je als consument bij het verstrijken van die termijn al onmiddellijk de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug.

6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan of beschadigd geraken in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden (zie artikel 4), ben jij verantwoordelijk voor het transport.

7. Zichtbare gebreken moet je zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na de levering melden met bijgevoegd foto’s van de verpakking en beschadigde of niet conforme goederen. Als we het hebben over zichtbare gebreken denken we bijvoorbeeld aan goederen die tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld (zichtbare gebreken).

8. We zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door onze transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan je aantoont dat je ze niet hebt ontvangen.

 

Artikel 9: Duur

1. Heb je met ons een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten (en dus zonder een vaste einddatum), dan kan je deze op elk moment opzeggen. Bij de opzeg moet je wel de opzegregels respecteren. Dit betekent dat je ons per e-mail moet laten weten dat je de overeenkomst wilt opzeggen ([email protected]) en dat er een opzegtermijn van van 1 maand geldt.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, loopt voor maximaal twee jaar.

3. Omvat de overeenkomst van bepaalde duur de verkoop van diensten, en is er afgesproken dat deze overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd als je niet tijdig opzegt, dan wordt deze overeenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur. Hierbij geldt opnieuw dat je deze steeds kan opzeggen, rekening houdend met de opzegregels- en termijn.

4. Omvat de overeenkomst van bepaalde duur de verkoop van goederen, en is er afgesproken dat deze overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd als je niet tijdig opzegt, dan wordt deze overeenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur. Hierbij geldt opnieuw dat je deze steeds kan opzeggen, rekening houdend met de opzegregels- en termijn.

 

Artikel 10: Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten zolang de overmachtsituatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht zijn wij hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan jou.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,...

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 12: Klachtenregeling en geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via e-mail [email protected]. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.Als om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht. Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

3. Als consument heb je ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Je kan hiervoor terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Zij is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

5. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst (zie artikel 12.1), dan kan je terecht bij Safeshops. Als je klacht wordt aanvaard door SafeShops zal ze op neutrale wijze bemiddelen tussen ons en jou als klant. Let wel op, enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt Safeshops meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.